Promocje
Diary U-jazdowski 2020
Diary U-jazdowski 2020
20,00 zł 15,00 zł
szt.
Czytanki dla robotników sztuki
Czytanki dla robotników sztuki
34,90 zł 26,00 zł
szt.
Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto
Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto
29,00 zł 21,75 zł
szt.
NOTES NOT2NOT
NOTES NOT2NOT
9,89 zł 7,00 zł
szt.
O piesku dziwaku
O piesku dziwaku
19,00 zł 14,00 zł
szt.
Miasto zdrój. Architektura i programowanie zmysłów
Miasto zdrój. Architektura i programowanie zmysłów
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Real Foto
Real Foto
37,00 zł 27,00 zł
szt.
Format P #5 Wystawy mówione / Spoken exhibitions
Format P #5 Wystawy mówione / Spoken exhibitions
10,00 zł 7,00 zł
szt.
Format P #8 - Nieposłuszeństwo. Teoria i Praktyka
Format P #8 - Nieposłuszeństwo. Teoria i Praktyka
10,00 zł 7,00 zł
szt.
Blog kategorie

Małe obrazy

Dostępność: średnia ilość
Cena: 31,50 zł 31.50
ilość szt.
Producent: Raster
Kod produktu: E956-67952

Opis

Cechą artystycz­nych działań Matec­kiego jest upar­cie kul­tywowana nerwowość wobec malar­stwa. Kolejne obrazy i ich serie są kon­sekwent­nie podej­mowanymi próbami weryfikacji przydatności tego medium do opisu współczesności oraz spraw­dzaniem własnej kon­dycji, zdolności pod­trzymania entuzjazmu wobec sztuki i malowania. Motywem prze­wod­nim tej twórczości jest od ponad dekady łączenie farby z powielanymi mechanicz­nie obrazami fotograficz­nymi. Za każdym razem jednak owo zderzenie abs­trak­cyj­nej materii i cytatów z bieżącej kul­tury wizual­nej przyj­muje nieco odmienny charakter.

Naj­now­sza seria obrazów, prezen­towana na obec­nej wystawie, objawiła się naj­pierw w postaci autor­skiego instagrama, na którym od ponad roku pojawiały się jej kolejne odcinki. Trochę w duchu tradycyj­nego malar­skiego dzien­nika, a trochę z prze­kory i zaciekawienia artysty nowym medium wizual­nej i społecznej komunikacji.

W „Małych obrazach” Matecki mierzy się z ogromem sztuki. Namacal­nym sym­bolem jej nieogarnialności są wielo­kilogramowe pryzmy zbędnych katalogów i magazynów o sztuce, które artysta zbiera od znajomych, galerii i instytucji, a następnie wer­tuje w poszukiwaniu inspirujących podkładów do własnych prac. Malarz nadaje reproduk­cjom nowe życie przeistaczając je w zagad­kowe i zabawne, miniaturowe obrazy olejne – ich format nie prze­kracza ram kwadratu 20 x 20 cm. Płaskość druku dys­kon­tuje eks­perymen­tami fak­tural­nymi, aplikacjami i montażami, zaś sens cytowanych prac parodiuje na zasadzie podob­nej do inter­netowych memów.

Zabiegi, który stosuje przynoszą zaskakujące efekty. Sztuka, pod­dana twórczej kom­presji, odzyskana z katalogowej czy żurnalowej reproduk­cji, odzyskuje tu swój wigor. Matecki – często jednym tylko gestem – wydobywa z prac innych artystów esencję i tworzy całkowicie nowe obrazy emanujące energią i humorem; rodzaj współczesnego, mistrzow­skiego capric­cio. To pełen błyskotliwych impastów autor­ski monolog o sztuce; o życiu, które wokół sztuki się kręci i o śnieniu sztuką – jak naj­bar­dziej na jawie. Sztuka, dodajmy, jest trak­towana przez artystę jako zbiór manifestacji i form o różnym stop­niu żywotności i otwartości. Zgod­nie zaś ze słowami Jadwigi Sawic­kiej, „Forma wzywa do użycia”.

Przy tym wszyst­kim, frywolny gest Matec­kiego wyraża w „Małych obrazach” również inną ważką myśl. Jest nią wezwanie do nie­ustan­nej aktywności wyobraźni oraz rein­ter­pretacji otaczających nas obrazów. Zmiana sensów jest tu nie tylko wyrazem indywidual­nej i często specyficz­nej eks­presji artysty, ale też nie­zbywal­nym warun­kiem pod­trzymania naszego aparatu poznaw­czego w twórczej formie.

 

Wydawca: Raster

Projekt graficzny: Michał Kaczyński

ISBN: 978-83-946849-5-2

Liczba stron: 36

Cena: 31,50 pln

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl