BIURO 16 :: SELFIE

9,00 zł

Przedstawiamy numer specjalny BIURA, wydany z okazji wystawy OD SZTUCZNEJ RZECZYWISTOŚCI DO SELFIE. AUTOPORTRET W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ. Tematem numeru jest oczywiście autoportret jako format sztuki współczesnej i jego aktualność w dobie radykalnej demokratyzacji narzędzi wytwarzania obrazów i treści.

Co o naszym świecie mówią autoportrety współczesnych artystów?
Zebrane w numerze prace ponad dwudziestu głośnych polskich twórców przedstawiają tożsamość polskich artystów różnych pokoleń od Romana Opalki i Natalii LL przez klasyków sztuki krytycznej, reprezentację pokolenia, które odpowiedziało na nią u progu XXI wieku aż po prace zupełnie najnowsze. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru. Albumowej prezentacji prac towarzyszą eseje analizujące temat autoportretu z różnych perspektyw, od naukowej po artystyczną.

Na okładce: Aleksandra Urban, Meatlove, 2015


AUTORZY TEKSTÓW:
Romuald Demidenko, Zofia Krawiec, Marta Leśniakowska, Anna Mituś, Jakub Woynarowski

BIURO to magazyn wydawany nakładem BWA Wrocław poświęcony współczesnej kulturze wizualnej, sztuce, dizajnowi i przestrzeni publicznej. Strony BIURA to również wystawa druwymiarowych prac artystów zaproszonych do numeru.

AUTOR/ZY | AUTHOR/S Romuald Demidenko, Zofia Krawiec, Marta Leśniakowska, Anna Mituś, Jakub Woynarowski
REDAKCJA | EDITING Anna Mituś – red. naczelna
PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGN Maciej Lizak
WYDAWCA | PUBLISHER BWA Wrocław
NAKŁAD | AMOUNT OF COPIES 300 egz

Produkty powiązane