MIEJSCE 3/2017 :: STUDIA NAD SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ POLSKĄ XX I XXI W.

35,00 zł

MIEJSCE skupia się na sztuce i architekturze polskiej i środkowoeuropejskiej od 1945 r. do współczesności, zbierając teksty, które promują badania źródłowe i studia przypadków, a także proponują nowe ramy metodologiczne i kontekstowe dla analizy wybranych fragmentów praktyk artystycznych.

Miejsce jest periodykiem skierowanym do środowiska akademickiego, historyków sztuki i kultury, teoretyków architektury i urbanistyki, artystów i architektów.

Miejsce nr 3 to aż 15 materiałów: 12 tekstów naukowych, arcyciekawe "Inedita" oraz dwa eseje wizualne.

AUTORZY: Waldemar Baraniewski, Ewa Toniak, Maria Jastrzębska, Julia Kozakiewicz, Piotr Rypson, Magdalena Wróblewska, Luiza Nader, Karolina Majewska-Güde, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Konrad Schiller, Filip Pręgowski, Wiktoria Kozioł , Krzysztof Pijarski oraz Wilhelm Sasnal.

REDAKCJA: Jakub Banasiak (red. nacz.), dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Filip Burno, dr Jakub Dąbrowski, dr hab. Andrzej Leśniak, dr hab. Wojciech Włodarczyk, Piotr Słodkowski (sekretarz redakcji).

RADA NAUKOWA: prof. Ewa Lajer-Burcharth (Harvard University), prof. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), prof. Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago), prof. Sergiusz Michalski (Universität Tübingen), prof. Maria Poprzęcka (Artes Liberales UW).

REDAKCJA | EDITING Jakub Banasiak / dr hab. Waldemar Baraniewski / dr Filip Burno / dr Jakub Dąbrowski / dr hab. Andrzej Leśniak / dr hab. Wojciech Włodarczyk / Piotr Słodkowski
WYDAWCA | PUBLISHER Fundacja Kultura Miejsca
WSPÓŁWYDAWCA | CO-PUBLISHER Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITION Warszawa | 2017
OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGES Miękka | 424
PAPIER | PAPER Munken Pure 120 g/m²
FORMAT | SIZE 160 x 216 mm
ISBN / ISSN 2450-1611

Produkty powiązane