Dziesiąty nr Kwartalnika Architektonicznego RZUT poświęciliśmy definiowaniu nowoczesności. Naszym celem nie jest analiza modernizmu w kontekście historycznym czy opisywanie architektury dużej części XX w. – chcemy raczej odnieść się do nowoczesności jako idei i pojęcia, które wpływa na nasze rozumienie współczesności i przyszłości.

12,00 zł
Showing 1 - 13 of 13 items