AWANGARDA W CBWA :: Iwona Luba

  55,00 zł

  Książka dr hab. Iwony Luby Awangarda w CBWA to czwarta publikacja z serii Archiwum Zachęty pod redakcją dr hab. Gabrieli Świtek. W ramach serii zainicjowanej w 2012 roku publikowane są opracowania naukowe archiwaliów, poświęcone historii i działalności wystawienniczej galerii, oraz książki o współczesnych sztukach wizualnych. Książka zawiera rekonstrukcję wystaw Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego oraz Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej zorganizowanych w latach 1956–1969 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych. W przygotowaniu: Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki. 

  Odwilż lat 1956–1957. Dynamika politycznych wydarzeń w PRL znalazła odzwierciedlenie w życiu artystycznym. Skazana na niebyt w dobie socrealizmu „formalistyczna” sztuka awangardy została zrehabilitowana, wkroczyła do oficjalnej instytucji wystawienniczej sztuki współczesnej. Wystawa pośmiertna prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego w Łodzi (1956–1957) i Warszawie (1957) zainicjowała obecność polskiej sztuki awangardowej w Zachęcie Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych. Stała się punktem odniesienia dla artystów młodego pokolenia oraz impulsem do twórczego powrotu do źródeł jej nestorów — Henryka Stażewskiego i Henryka Berlewiego. Uznana została za najważniejszą wystawę polskiej odwilży.

  Książka ukazuje burzliwą genezę wystaw awangardy w CBWA, a także nieoczekiwaną jej promocję w Paryżu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  Awangarda w CBWA zawiera rekonstrukcję trzech wystaw awangardy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w szerokim kontekście artystycznym, kulturowym, historycznym i politycznym — Kobro i Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego (1965) oraz Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej (1969).

  Dwie ostatnie świadczą o aktualności tradycji awangardowej czasu odwilży i udanej reaktywacji awangardy w nowej rzeczywistości lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

  DR HAB. IWONA LUBA — kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad sztuką polską i europejską XX wieku, głównie nad awangardą i związkami sztuki z polityką. Opublikowała m.in.: Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (2004); Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej (2012); Berlin. Szalone lata dwudzieste. Życie nocne i sztuka (2013); Władysław Strzemiński — zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893–1917 (z Ewą Pauliną Wawer, 2017). Redaktorka naukowa m.in. Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego (2016).

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SIwona Luba
  REDAKCJA | EDITINGGabriela Świtek
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNDaria Malicka
  WYDAWCA | PUBLISHERZachęta - Narodowa Galeria Sztuki
  SERIA WYDAWNICZA |PUBLISHING SERIESArchiwum Zachęty
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2017
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | -
  ISBN / ISSN978-83-64714-54-2