LOGIKA LOKALNOŚCI. NORWESKI I POLSKI WSPÓŁCZESNY DESIGN

Współczesny design to tylko narzędzie do kreowania użytecznych przedmiotów czy również odpowiedzialne „projektowania” procesów społecznych, symbolicznych znaczeń i głębszych więzi? Czy mimo postępującej światowej unifikacji, wciąż istotne pozostają lokalne różnice?

Jeden z nurtów współczesnego designu czerpie inspiracje z tradycyjnych, często regionalnych form i wzorów, odkrywa na nowo stare techniki rzemiosła i rękodzieła, wykorzystuje lokalne materiały i aktywizuje miejscowe społeczności. Wrażliwi na lokalność projektanci starają się tworzyć zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, dbając o harmonię i równowagę w lokalnym otoczeniu.

Niniejszy album jest próbą ukazania wzajemnych polsko-norweskich korelacji i punktów stycznych w tym szczególnym nurcie designu na przykładzie projektów z ostatnich piętnastu lat.

Ilustracją tego zagadnienia będą prace zarówno już nagradzane i uznane w świecie, jak i te najnowsze. Wśród prezentowanych artystów znaleźli się m. in.: Malafor, Jan Lutyk, Karina Królak, AP Dizajn, Fivetimesone, Kristine Five Melvaer, Anderssen&Voll, Andreas Engesvik, Olle Petter Wulum i Stian Korntvedt Ruud.

-------------------------------------

Is contemporary design merely a tool for creating functional objects, or also a responsible “design” of social processes, symbolic meanings, and deeper connections? Are local differences still important despite the growing global unification?

One of the leading trends of contemporary design draws inspiration from traditional, often regional forms and patters, rediscovering traditional craft techniques and handmade objects, employing local materials, and activating local communities. Sensitive to the local tradition, designers seek to operate in agreement with the idea of sustainable development, manifesting their interest in the harmony and balance of the local environment.

The present publication is an attempt to present mutual Polish-Norwegian correlations and affinities present within this specific movement in design on the example of projects realised over the last fifteen years.

The leading theme is illustrated by works that have already enjoyed global recognition and acclaim, as well as by most recent projects. The display involves works by Malafor, Jan Lutyk, Karina Królak, AP Dizajn, Fivetimesone, Kristine Five Melvaer, Anderssen&Voll, Andreas Engesvik, Olle Petter Wulum and Stian Korntvedt Ruud.

WYDAWCA Międzynarodowe Centrum Kultury
MIEJSCE I ROK WYDANIA Kraków | 2016
OPRAWA I LICZBA STRON Twarda | 296
WERSJA JĘZYKOWA POL / ENG / NOR
FORMAT 24 × 27,5 cm
ISBN / ISSN 978-83-63463-61-8