ALINA SZAPOCZNIKOW: AWKWARD OBJECTS :: Red. Agata Jakubowska

Alina Szapocznikow, w Polsce uznawana za wielką artystkę, poza Polską do niedawna była mało znana. Dziś jej twórczość i losy stanowią jedno z najciekawszych wyzwań dla badaczy sztuki XX wieku, a jej prace znajdują się w najważniejszych muzeach na świecie. Jednak bibliografia poświęconych jej prac – zwłaszcza w innym niż polski języku – jest nadal skromna.

Książka Alina Szapocznikow. Awkward Objects ma za cel reinterpretację tej twórczości i wpisanie jej w międzynarodowy obieg. O Alinie Szapocznikow, rzeźbiarce, która pod koniec życia, w 1972 roku wyznawała: „Ja produkuję tylko niezgrabne przedmioty”, piszą tu znakomici historycy i krytycy sztuki, uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: Manuela Ammer, Marta Dziewańska, Jola Gola, Agata Jakubowska, Anke Kempkes, Paweł Leszkowicz, Griselda Pollock, Tomáš Pospiszyl, Anda Rottenberg, Sarah Wilson, Ernst van Alphen. Ważną częścią publikacji są zdjęcia prac artystki oraz materiały archiwalne.

Książka Alina Szapocznikow. Awkward Objects jest elementem kilkuletniej już pracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nad twórczością Aliny Szapocznikow – wcześniej Muzeum przygotowało wystawę („Niezgrabne przedmioty. Alina Szapocznikow oraz Maria Bartuszova, Pauline Boty, Louise Bourgeois, Eva Hesse i Paulina Ołowska”, 2009), międzynarodową konferencję („Alina Szapocznikow. Prace. Dokumenty. Interpretacje”, 2009) oraz digitalizację archiwum rzeźbiarki. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest także współorganizatorem wystawy monograficznej „Alina Szapocznikow. Sculpture Undone, 1955–1972”, pokazywanej w Centrum Sztuki Współczesnej WIELS w Brukseli (2011), a następnie w Hammer Museum w Los Angeles, Wexner Center for Arts w Columbus, Ohio oraz Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2012 i 2013). Jest to spełnienie wysiłków całej grupy historyków sztuki różnych generacji, którzy od lat próbowali zainteresować międzynarodową publiczność niezwykłym dziełem Aliny Szapocznikow.

------------------------------------------------------

Seen as a great artist in Poland, elsewhere Alina Szapocznikow has remained relatively unknown. Today she enjoys the status of a discovery, her sculpture entering museum collections worldwide, an interesting challenge to art historians and curators.

An artist who always put herself in the difficult position of pioneer heading towards the new and unknown, in 1972, near the end of her life, she confessed: "As for me, I produce awkward objects." Here that life and work is addressed by participants in the conference organized by the Museum of Modern Art in Warsaw: Manuela Ammer, Marta Dziewańska, Jola Gola, Agata Jakubowska, Anke Kempkes, Paweł Leszkowicz, Griselda Pollock, Tomáš Pospiszyl, Anda Rottenberg, Sarah Wilson, and Ernst van Alphen. The photographs of Szapocznikow’s sculptures and visual archival materials construct an important part of the book.

Understanding and supporting the interest in Szapocznikow, the Museum of Modern Art in Warsaw has undertaken challenge of a wide-ranging project which included the organization of an exhibition of the artist’s awkward objects (“Awkward Objects. Alina Szapocznikow and Maria Bartuszova, Pauline Boty, Louise Bourgeois, Eva Hesse, and Paulina Ołowska”, 2009) as well as an international conference (“Alina Szapocznikow: Works. Documents. Interpretations”, 2009) and a digitalization of the sculptor’s archives. The huge body of material at hand—research, visual and interpretational—that has been gathered as a result, served as inspiration to organize the first extensive exhibition of Szapocznikow abroad since her death in 1973 (“Alina Szapocznikow: Sculpture Undone (1955–1972)” is organized by WIELS Contemporary Art Centre, Brussels, and the Museum of Modern Art, Warsaw in collaboration with The Museum of Modern Art, New York and the Hammer Museum, Los Angeles and will be shown in this institutions in 2011-2013). This is the fulfillment of the efforts of a whole group of art historians of different generations, who have for years been trying to draw the attention of the international audience to the extraordinary oeuvre of this Polish artist.

REDAKCJA Agata Jakubowska
WYDAWCA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
WSPÓŁWYDAWCA University of Chicago Press
SERIA WYDAWNICZA Muzeum w budowie
MIEJSCE I ROK WYDANIA Warszawa | 2011
OPRAWA I LICZBA STRON Miękka | 286
WERSJA JĘZYKOWA ENG
ISBN / ISSN 978-83-924044-1-5