ION GRIGORESCU. W CIELE OFIARY / IN THE BODY OF VICTIM :: Marta Dziewańska

  39,00 zł

  IlośćCenaOszczędzasz
  2 39,00 zł Aż do 11,70 zł

  Ion Grigorescu urodził się w 1945 roku w Bukareszcie, odebrał wykształcenie jako malarz. Był jednym z pierwszych rumuńskich konceptualistów, „piewców antysztuki”, postulujących radykalne scalenie działalności artystycznej z życiem codziennym.

  Książka Ion Grigorescu. W ciele ofiary to próba odczytania twórczości jednego z najbardziej charyzmatycznych i oryginalnych artystów z byłego bloku wschodniego, który do 1989 roku tworzył we względnej izolacji, a którego sztuka obecnie może być rozpatrywana w odniesieniu do podobnych postaw w innych rejonach świata.

  Książka „Ion Grigorescu. W ciele ofiary” jest pokłosiem wystawy przygotowanej w 2009 roku przez Kathrin Rhomberg i zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; była ona wynikiem dwuletnich badań prowadzonych w archiwach artysty. Jednym z zadań Muzeum i wydawanych przez nas publikacji jest bowiem docieranie do materiałów zgromadzonych w pracowniach artystów z naszego regionu, ich archiwizacja, badanie, upowszechnianie i włączanie do międzynarodowego dyskursu krytycznego.

  Badania nad interpretacją twórczości Iona Grigorescu, rozpoczęte w trakcie przygotowań do wystawy, zostały uzupełnione napisanymi dla nas tekstami znakomitych krytyków: Cosmina Costinaşa, Georga Schöllhammera, Jana Verwoerta i Magdy Radu, którzy zaproponowali nowe sposoby rozumienia jego dzieła.

  Ważną częścią książki jest bogaty zbiór ilustracji. Wzajemnie przenikające się i równolegle eksplorowane wątki twórczości Iona Grigorescu prezentujemy w pięciu odsłonach:

  1.     Współczesność widziana poprzez przemiany urbanistyczne.
  2.     Komentarze polityczne
  3.     Życie rodzinne i codzienne rytuały.
  4.     Eksperymenty formalne.
  5.     Sny i psychoanaliza. Poza pracami Iona Grigorescu publikujemy fragmenty jego dziennika.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ion Grigorescu, born in 1945 in Bucharest and a painter by education, was one of the first Romanian conceptual artists and advocates of anti-art, postulating a radical consolidation of artistic activities with quotidian life.

  The book Ion Grigorescu. In the Body of the Victim is an attempt to read the works of one of the most charismatic and original artists from the former Eastern bloc, who until 1989 worked in relative isolation, and whose art can currently be viewed in relation to similar attitudes in other parts of the world.

  Ion Grigorescu. In the Body of the Victim is the fruit of the exhibition prepared in 2009 by Kathrin Rhomberg and the Museum of Modern Art in Warsaw, which followed two years of research in the artist's archives. This book is an attempt to read his oeuvre and is part of the long-term publishing policy of the Museum of Modern Art in Warsaw, which set itself the goal of obtaining materials collected in the studios of artists from our region, and the subsequent archiving, testing, dissemination and integration of these materials into the international critical discourse.

  An important part of the publication is the richly illustrated section devoted to the work of Ion Grigorescu, featuring mutually overlapping themes explored in parallel:

  1.     Contemporary life seen through urban transformations
  2.     Political commentaries
  3.     Family life and everyday rituals
  4.     Formal experiments
  5.     Dreams and psychoanalysis.

  The research on the interpretation of Ion Grigorescu's work, which began in preparation for the exhibition, have been supplemented by texts written for us by excellent critics, who are in various ways related to the artist: Cosmin Costinaş, Georg Schöllhammer, Jan Verwoert and Magda Radu, who offered new and different ways of understanding his work.

  REDAKCJA | EDITINGMarta Dziewańska
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNLudovic Balland
  WYDAWCA | PUBLISHERMuzeum Sztuki Nowoczesnej
  SERIA WYDAWNICZA |PUBLISHING SERIESMuzeum w Budowie | Museum Under Construction
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2009
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 310
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
  ISBN / ISSN978-83-924044-1-5