1968-1989. MOMENTY ZWROTNE W POLITYCE I SZTUCE :: Red. Claire Bishop / Marta Dziewańska

  39,00 zł

  W jakim stopniu zmiany polityczne wpływają na formę, środki artystyczne i dystrybucję sztuki? Jak rozumieć różnice między praktykami artystycznymi, które wydają się podobne, jednak powstały w bardzo różnych kontekstach politycznych i ideologicznych? Czy możliwe i celowe jest napisanie po 1989 roku historii sztuki europejskiej, która łączyłaby Zachód i Wschód? Czy kategorie „byłego Wschodu” i „byłego Zachodu” są produktywne?

  Książka 1968-1989. Momenty zwrotne w polityce i sztuce jest wyborem tekstów i wystąpień z seminarium „1968-1989” zorganizowanego w lipcu 2008 przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z Claire Bishop.

  Celem seminarium była porównawcza refleksja nad artystycznym znaczeniem roku 1968 i przemian roku 1989 oraz próba opisu sposobów komunikacji w sztuce – zarówno w obrębie Europy Wschodniej, jak i między Wschodem a Zachodem – w okresach burzliwych przemian społeczno-politycznych.

  Książka zbiera przedstawione podczas seminarium teksty oraz fragmenty żywiołowych i emocjonalnych debat, zapis ten uzupełniliśmy dwoma dodatkowymi esejami, które podejmują tematykę seminarium. Po książce poruszamy się z pomocą nawigacji opracowanej przez Ludovica Ballanda wskazującej główne zagadnienia seminarium i publikacji: rok 1968, rok 1989, wystawy i instytucje, partycypacja, internacjonalizm oraz „były Wschód” i „były Zachód”.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  To what extent does political change impact the form, medium, and distribution of visual art? How do we explain the differences between artistic practices that appear very similar and yet were produced under very different political and ideological contexts? Is it possible or even desirable, after 1989, to write a European art history that brings together East and West? How useful is it to talk about the “former East” and the “former West”?

  1968-1989. Political Upheaval and Artistic Change is a selection of texts and presentations from the seminar '1968-1989' organized in Warsaw, July 2008, by the Museum of Modern Art in collaboration with Claire Bishop.

  The aim of the seminar was to present a comparative reflection on the artistic significance of 1968 and the transformation of 1989, as well as to attempt to describe the methods of communication in art - both within Eastern Europe and between East and West - during the times of turbulent socio-political transformations. T

  Together, the participants of the seminar discussed the political and epistemological challenges of transformation. This volume includes this debate, expanding it with essays which were not presented during the seminar, but which concern the topic, as well as fragments of heated and emotional debates.

  We are guided through the book by means of navigation developed by Ludovic Balland, which applied to the main issues of the seminar and publications: 1968, 1989, exhibitions and institutions, participation, internationalism and "former East" and "former West."
  REDAKCJA | EDITINGClaire Bishop / Marta Dziewańska
  TEKSTY | TEXTSClaire Bishop / Branislav Jakovljević / Ana Janevski / Vit Havránek / Tomáš Pospiszyl / Luiza Nade / Gabriela Świtek / Piotr Piotrowski / Attila Tordai-S / Borut Vogelnik / Charles Esche / Kathrin Rhomberg / Tania Bruguera
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNLudovic Balland
  WYDAWCA | PUBLISHERMuzeum Sztuki Nowoczesnej
  SERIA WYDAWNICZA |PUBLISHING SERIESMuzeum w Budowie | Museum Under Construction
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2009
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 504
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
  ISBN / ISSN978-83-924044-0-8