WARSZTAT FORMY FILMOWEJ / WORKSHOP OF THE FILM FORM :: Marika Kuźmicz / Łukasz Ronduda

  79,00 zł

  IlośćCenaOszczędzasz
  2 79,00 zł Aż do 23,70 zł

  Książka jest opracowaniem dorobku Warsztatu Formy Filmowej, awangardowej grupy działającej przy Szkole Filmowej w Łodzi (PWSFTviT im. L. Schillera) w latach 1970-1977.

  Założycielami Warsztatu byli studenci i absolwenci tej Szkoły, m.in. Wojciech Bruszewski, Andrzej Różycki, Zbigniew Rybczyński, Józef Robakowski, Paweł Kwiek, następnie dołączyli do nich m.in. Kazimierz Bendkowski, Janusz Połom, Antoni Mikołajczyk, Ryszard Waśko. Artyści tworzący grupę odrzucali klasyczną narrację i tradycyjne środki filmowe, sytuując się w obszarze między kinematografią a sztuką współczesną. Obecnie ugrupowanie jest rozpoznawane jako najważniejsza formacja kina strukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Książka zawiera informacje dotyczące wszystkich aspektów działalności Warsztatu: filmów, eksperymentów fotograficznych, sztuki wideo, której Warsztatowcy byli w Polsce prekursorami, działań performatywnych; autorzy omawiają związki uczestników grupy ze Szkołą Filmową i ich wkład w kształtowanie na przestrzeni lat jej modelu edukacyjnego. Czytelnicy znajdą w publikacji zarówno analizę wspólnych działania Warsztatu, jak również istnienie i kształtowanie się w ramach kolektywu silnych twórczych indywidualności. Przedstawione i przeanalizowane zostały inspiracje uczestników Warsztatu Formy Filmowej, nawiązujących m.in. do działalności przedwojennej polskiej awangardy, w szczególności twórczości Franciszki i Stefana Themersonów, Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro.

  Do współpracy redaktorzy publikacji zaprosili międzynarodowy zespół autorów. Eseje do książki napisali George Clark, Maeve Connolly, Mike Sperlinger i Jan Verwoert.

  ---------

  Warsztat Formy Filmowej is a Polish-English publication edited by Marika Kuźmicz and Łukasz Ronduda.

  The book is a compilation of the achievements of Warsztat Formy Filmowej, which was an avant-garde group operating at the Film School in Łódź (PWSFTviT im. L. Schillera) between 1970 and 1977.

  Warsztat was founded by students and graduates of the Film School, among others by: Wojciech Bruszewski, Andrzej Różycki, Zbigniew Rybczyński, Józef Robakowski, Paweł Kwiek, then Kazimierz Bendkowski, Janusz Połom, Antoni Mikołajczyk and Ryszard Waśko joined them. The artists in the group refused the classic narrative and the traditional film media, becoming part of the area between cinematography and modern art. Nowadays this group is known as the most important formation of structural cinema in Central and Eastern Europe.

   The book contains information regarding all of the aspects of Warsztat’s activity: films, photographic experiments, video art (Warsztatowcy were the precursors of video art in Poland), performative actions; the authors discuss the relations of the group members with the Higher School of Film and their contribution towards creating its education model over the years.

  In the publication, the readers will find an analysis of the collaborative actions of Warsztat as well as the existence and formation of strong creative individuals as parts of the collective.  The book presents and analyses the inspirations of the participants of Warsztat Formy Filmowej, which relate to, among others, the activity of the pre-war Polish avant-garde, in particular to the works of Franciszka and Stefan Themerson, Włodysław Strzemiński and Katarzyna Kobro.

  The editors of the publications invited an international team of authors to cooperate with them. George Clark, Maeve Connolly, Mike Sperlinger and Jan Verwoert wrote the essays for the book.

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SMarika Kuźmicz / Łukasz Ronduda
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNFontarte Studio
  WYDAWCA | PUBLISHERFundacja ARTon
  WSPÓŁWYDAWCA | CO-PUBLISHERMuzeum Sztuki Nowoczesnej
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2017
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 395
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
  ISBN / ISSN9783956793110