ENRICO PRAMPOLINI. FUTURISM STAGE DESIGN & THE POLISH AVANT-GARDE THEATRE

Katalog prezentuje Prampoliniego jako prawdziwie wszechstronnego artystę, człowieka teatru, w którego świadomości i działalności w jakiejkolwiek ze sztuk pojawia się w tle cała sztuka.

Poszczególne teksty przygotowane do ogłoszenia wyszły spod pióra wytrawnych autorów, poruszających się swobodnie w zakresie wybranej problematyki, niekiedy są to autorzy szeroko znani w świecie, by wymienić tylko bodaj najsławniejszych, jak Günter Berghaus, Maria Elena Versari, Giovanni Lista czy David Rifkind, który pisze o Prampolinim jako architekcie. […] Wedle mojego zdania nie zabrakło ani jednego naprawdę ważnego problemu wyznaczonego przez tytuł wystawy i katalogu.

Z recenzji prof. dr. hab. Lecha Sokoła


Choć książka ukazuje różne sfery działań artystyczno-architektonicznych Prampoliniego, to autorzy koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z oddziaływaniem futuryzmu na teatr – jego estetykę, (sceno)technikę i kształtowanie przestrzeni. Drugim istotnym znaczeniem recenzowanej książki jest szerokie ukazanie wpływu, jaki na polski teatr wywarł – za sprawą Prampoliniego – włoski futuryzm. To, co dotychczas wydawało się w naszym teatrze międzywojnia zjawiskiem marginalnym i incydentalnym, zostało ukazane jako silna formacja awangardowa, w zdecydowany sposób kształtująca awangardowe myślenie o technice i przestrzeni scenicznej. Dopełnieniem tomu są dwa publikowane po raz pierwszy w języku polskim teksty Enrico Prampoliniego oraz wspomnienia Jalu Kurka i Jana Brzękowskiego ze spotkań z artystą. Nieocenionym uzupełnieniem książki są bogate materiały ikonograficzne, z których zdecydowana większość jest publikowana [w Polsce] po raz pierwszy.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Leyk

Publikacja towarzysząca wystawie „Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy'' 09.06–08.10.2017 w Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi.

TEKSTY Enrico Prampolini, Przemysław Strożek, Andrea Baffoni, Gunter Berghaus, Maria Elena Versari, Monika Chudzikowska, David Rifkind, Giovanni Lista, Paulina Kurc-Maj, Jalu Kurek, Jan Brzękowski
PROJEKT GRAFICZNY Ryszard Bienert
WYDAWCA Muzeum Sztuki w Łodzi
MIEJSCE I ROK WYDANIA Łódź | 2017
OPRAWA I LICZBA STRON Miękka | 330
WERSJA JĘZYKOWA ENG
ISBN / ISSN 978-83-63820-59-6