WARSOUND / WARSZAWA :: Red. Krzysztof Marciniak

  Ten produkt nie jest już w magazynie

  0,00 zł

  IlośćCenaOszczędzasz
  2 0,00 zł Aż do 0,00 zł

  AUTORZY: Donia Jourabchi, Taufan ter Weel, Edyta Jarząb, Dorian Batycka, Krzysztof Marciniak

  Ulice Warszawy w 2016 roku stały się symbolicznym polem bitwy, w której dźwięk odgrywał kluczową rolę. Głos protestu, odgłosy demonstracji, nagłośnienie sprzeciwu, ale też pomruki władzy, szum informacyjny i przemoc akustyczna wżarły się w tkankę dźwiękową miasta – niczym echo polskich i światowych zawirowań politycznych i ekologicznych.

  Dwujęzyczna publikacja Warsound|Warszawa jest pokłosiem działań prowadzonych w Warszawie przez artystów Donię Jourabchi oraz Davide Tidoniego, we współpracy m.in. z Edytą Jarząb, Dorianem Batycką i kuratorem Krzysztofem Marciniakiem, w ramach ich pobytu w Programie Rezydencji CSW Zamek Ujazdowski. Jest zbiorem dźwiękowych myśli, obserwacji, obaw i nadziei. Warsound|Warszawa jest też rodzajem nietypowego dziennika. Autorzy spotkali się w tym niespokojnym roku w ramach rezydencji w CSW Zamek Ujazdowski. Zajmując się sztuką dźwięku, performansem, aktywizmem i studiami nad dźwiękiem, postrzegają oni i opisują rzeczywistość jako plątaninę różnorodnych fal i drgań. W książce miksują filozofię z akustyką, sztukę dźwięku z protestem, technologie dźwięku z ruchami oporu. Świadome wspólnotowe słyszenie może wzmacniać empatię, solidarność, tolerancję, szacunek dla odmienności kulturowej; przełamywać zjawiska izolacji i społecznego wykluczenia; ułatwić wzajemne zrozumienie i dać impuls do działania. Rysunki, eseje, manifesty i projekty akustycznych interwencji składające się na publikację mają być punktem wyjścia do dalszych działań, ale Warsound|Warszawa może również pełnić funkcję poręcznego przewodnika dla wszystkich zainteresowanych słuchaniem polityki i polityką słyszenia.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  AUTHORS: Donia Jourabchi, Taufan ter Weel, Edyta Jarząb, Dorian Batycka, Krzysztof Marciniak

  In 2016, the streets of Warsaw became a symbolic battlefield, and sound played a key role in this process. The voices of protest, the sounds of demonstration, and the amplification of resistance revealed the rumblings of power, the noise of disinformation, and the acoustic violence that has infected the sound organism of the city – an echo of both Polish and global political and ecological turbulence.

  The bilingual publication of Warsound|Warszawa collects the sound-related thoughts, observations, concerns and hopes of its authors. It is also a special kind of diary. Authors of the book have met this disquiet year within the frames of the Residencies Programme at CCA Ujazdowski Castle in Warsaw. Being sound artists, performers, activists and sound theoreticians, they perceive reality as a mixture of various waves and oscillations. They mix philosophy with acoustics, sound art with protest, and sound technology with resistance movements. Informed and communal listening can amplify empathy, solidarity, tolerance and respect for cultural diversity; it can de-emphasise social isolation and move us collectively towards mutual understanding, and in this way, become an impulse for change. Sketches, essays, manifests and projects of the sound interventions collected in this publication are aimed to become a starting point for further investigations and activities, but Warsound|Warszawa can also be a guide for anyone interested in listening to politics, and the politics of listening.

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SDonia Jourabchi / Taufan ter Weel / Edyta Jarząb / Dorian Batycka / Krzysztof Marciniak
  REDAKCJA | EDITINGKrzysztof Marciniak
  TŁUMACZENIE | TRANSLATIONSławomir Królak / Agata Klichowska
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNKrzysztof Bielecki
  WYDAWCA | PUBLISHERProgram Rezydencji CSW Zamek Ujazdowski
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2016
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 128
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
  ISBN / ISSNISBN 978-83-65240-24-8