RUINY WARSZAWY / RUINS OF WARSAW :: Łukasz Gorczyca, Michał Kaczyński

  140,00 zł

  IlośćCenaOszczędzasz
  2 140,00 zł Aż do 42,00 zł

  Znowu książka o ruinach? I tak, i nie! Tak, bo motyw ruin jest jednym z fetyszy nowoczesnej War­szawy. Nie, ponieważ nasza książka nie trak­tuje o ruinach samych w sobie lecz o ich fotograficz­nych wizerun­kach. Wśród autorów publikowanych w niniej­szym tomie zdjęć znajdują się znakomici artyści i fotorepor­terzy – Bułhak, Capa, Dłubak, Seymour – ale też mniej znani, a wybitni dokumentaliści jak Henryk Poddębski. Większość publikowanych fotografii ukazuje się drukiem po raz pierw­szy, odkrywając nie­znane lub zapo­mniane widoki miasta w stanie rozpadu.

  Stulecie war­szaw­skich ruin roz­poczyna się od zniszczeń dokonanych przez Rosjan wycofujących się z miasta latem 1915 roku, a kończy na współczesnych wyburzeniach będących efek­tem dynamicz­nych procesów deweloper­skich. To zarówno ruiny tryum­falne, traumatyczne i sen­tymen­talne, jak i wizerunki będące elemen­tem krytycz­nej dys­kusji o bieżącej polityce miej­skiej. Obsesyj­nie powracające i oswajane widoki ruiny, stały się w War­szawie czymś codzien­nym, jej naturalną funkcją życiową, warunkującą procesy zmian i rozwoju.

  Publikacja powstała przy współpracy z Muzeum Warszawy. Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

  Nakład: 800 egz.

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SŁukasz Gorczyca / Michał Kaczyński
  TEKSTY | TEXTSŁukasz Gorczyca / Piotr Jamski / Elżbieta Kamińska / Adam Mazur / Magdalena Wróblewska
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNMichał Kaczyński
  WYDAWCA | PUBLISHERGaleria Raster
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2016
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESTwarda / płócienna
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
  ISBN / ISSN978-83-946849-0-7