NIETZSCHE WPROWADZENIE DO ROZUMIENIA JEGO FILOZOFII :: Karl Jaspers

  49,00 zł

  W początkach XX wieku Nietzschego widziano raczej jako pisarza lub/i filologa, nie dość dostrzegając refleksyjny wymiar jego pism. Szersze uznanie ich za ściśle filozoficzne, a zarazem filozoficznie nader doniosłe, tym samym więc kulturową nobilitację Nietzschego historycznie zawdzięczamy autorom niemieckim, spośród których dwóch to także wielkiej miary filozofowie. Tzw. „pierwszy renesans” Nietzschego dokonał się bowiem za sprawą pracy Karla Jaspersa,Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, wydanej w roku 1936 (a także prac Martina Heideggera oraz Karla Löwitha). Już więc sam fakt, iż książka Jaspersa należy do pierwszych, ważnych i poważnych interpretacji myśli Nietzschego, oraz że o znamienitym myślicielu pisze inny znamienity myśliciel stanowi o jej wyjątkowości. Uznawszy spuściznę Nietzschego za swoistą mozaikę, za swego rodzaju budulec („gruzy”), z którego sam autor nie zdążył zbudować gmachu, lecz pozostał tylko na poziomie podwalin, Jaspers próbuje niejako dokończyć jego dzieło, tj. podejmuje wysiłek interpretacji całościowej. Co zaś szczególnie ważne, wychodzi od życia Nietzschego, następnie stara się wydobyć główne, konstytutywne wątki jego myśli, by finalnie zarysować jego sposób myślenia niejako w całości.

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SKarl Jaspers
  TŁUMACZENIE | TRANSLATIONDorota Stroińska
  WYDAWCA | PUBLISHEROfficyna
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONŁódź | 2012
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 512
  ISBN / ISSN 978-83-62409-24-2