KRYTYKA I KLINIKA :: Gilles Deleuze

  29,90 zł

  Ten zbiór tekstów, z których jedne nie zostały wydane, a inne już się ukazały, został zorganizowany wokół pewnych problemów. Problemu pisania: pisarz, jak mówi Proust, wynajduje w języku nowy język, swego rodzaju język obcy. Ujawnia nowe moce gramatyczne bądź syntaktyczne. Wyrzuca język z jego zwyczajowych kolein: przyprawia go o obłęd. Dlatego też problemu pisania nie można oddzielić od problemu widzenia i słyszenia: gdy inny język powstaje w języku, to w istocie cała mowa zmierza do granicy „asyntaktycznej”, „agramatycznej” bądź komunikuje się z własnym zewnętrzem.
  Granica nie znajduje się na zewnętrz mowy, jest jej zewnętrzem: zrobiona jest z nie-językowego widzenia i nie-językowego słyszenia, które jednak ona sama umożliwia. Istnieją również malarstwo i muzyka właściwe pisaniu, będące efektami barw i dźwięków, które wznoszą się ponad słowa. Widzimy i słyszymy właśnie poprzez słowa, między słowami. Beckett mówił o drążeniu dziur w mowie, aby widzieć bądź słyszeć „to, co jest poza nią ukryte”. O każdym pisarzu należy właśnie powiedzieć: to widzący, to słyszący, „źle widziane, źle powiedziane” to kolorysta, to muzyk.
  fragment przedmowy

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SGilles Deleuze
  TŁUMACZENIE | TRANSLATIONBogdan Banasiak, Paweł Pieniążek
  WYDAWCA | PUBLISHEROfficyna
  WSPÓŁWYDAWCA | CO-PUBLISHERMiękka | 256
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONŁódź | 2016
  ISBN / ISSN978-83-62409-50-1