Obniżona cena!
KONIEC KULTURY-KONIEC EUROPY. O FUNDAMENTACH POLITYKI :: Red. Pascal Gielen

KONIEC KULTURY-KONIEC EUROPY. O FUNDAMENTACH POLITYKI :: Red. Pascal Gielen

  Dostępny

  30,00 zł

  -3,00 zł

  33,00 zł

  W ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia Europejska popadła w przewlekły kryzys polityczny i ekonomiczny. Na planie politycznym Europa traci publiczne poparcie. Konstytucja europejska została odrzucona przez mieszkańców kilku państw członkowskich wspólnoty. Politykę europejską postrzega się jako nie dość demokratyczną, a Bruksela kojarzy się z biurokracją i brakiem transparentności. Na planie gospodarczym, od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku, spada poziom wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Wiara we wspólną walutę euro nie jest już czymś oczywistym, podobnie jak poczucie solidarności pomiędzy poszczególnymi krajami. W książce interdyscyplinarny zespół teoretyków, artystów i naukowców wysuwa pogląd, że prowadzone polemiki pomijają pewien istotny element — kulturę. 

  "W książce tej interdyscyplinarna grupa teoretyków, artystów i naukowców dowodzi, że polemiczne analizy pomijają pewien istotny element: kulturę. Autorzy wskazują, że nieprzywiązywanie dostatecznej wagi do spraw kultury Unii Europejskiej jest głównym powodem zarówno politycznych, jak i ekonomicznych kryzysów. Wiara w politykę, tak jak wiara we wspólną walutę, jest przede wszystkim zagadnieniem kulturowym. Innymi słowy, kultura rozumiana jako wspólny system odniesień oraz czynnik nadający sens ludzkiemu życiu nie jest żadną nadbudową, lecz fundamentem czy też podbudową każdego społeczeństwa" - wstęp, Pascal Gielen

  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  PASCAL GIELEN - dyrektor centrum badawczego Arts in Society na Uniwersytecie w Groningen, gdzie wykłada socjologię sztuki i prowadzi grupę badawczą, redaktor serii wydawniczej Arts in Society [Fontys Scgool of Fine and Performing Arts, Tilburg]. Autor książek o sztuce współczesnej, dziedzictwie kulturowym oraz polityce kulturalnej. Jego badania koncentrują się na politykach kulturalnych i instytucjonalnym kontekście sztuki. Książki Gielena zostały przełożone na wiele języków, m.in. angielski, koreański, rosyjski, hiszpański i turecki.

  REDAKCJA | EDITINGPascal Gielen
  TŁUMACZENIE | TRANSLATIONDariusz Żukowski / Zuzanna Głowacka - 2018: Upadek Europy
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNGrzegorz Laszuk
  WYDAWCA | PUBLISHERFundacja Bęc Zmiana
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2016
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 226
  ISBN / ISSN978-83-62418-57-2