ORGANIZATORZY ŻYCIA DE STIJL, POLSKA AWANGARDA I DESIGN

„Dokładnie przed wiekiem, jesienią 1917 roku, miały miejsce dwa wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla rozwoju awangardowej myśli w Polsce i w Holandii. W październiku tego roku w holenderskiej Lejdzie światło dziennie ujrzał pierwszy numer pisma „De Stijl”, swoistej platformy, która w rozwoju tzw. Nowej Sztuki odegrała rolę niebywale ważną. Ledwie miesiąc później, w oddalonym o ponad tysiąc kilometrów Krakowie otwarto I Wystawę Ekspresjonistów Polskich, dziś uznawaną za symboliczny zaczątek awangardy polskiej. Wówczas wydarzenia te nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego, niemniej ów zbieg okoliczności nabiera wyjątkowego znaczenia w obliczu wzajemnych kontaktów oraz wpływów, jakie z czasem narodziły się pomiędzy polskimi i holenderskimi awangardowymi ugrupowaniami i ich przedstawicielami.”

- fragment tekstu dr. Michała Wenderskiego

Niniejsza książka jest pierwszą tak szeroko analizującą związki polskiego designu awangardowego i twórczości De Stijl. Znajdują się w niej obszerne eseje prof. Marka Wieczorka, dr. Michała Wenderskiego i dr. Szymona Piotra Kubiaka, dotyczące wpływu grupy De Stijl na design europejski, a zwłaszcza na awangardę i projektowanie w Polsce. Eseje uzupełnione są przedrukami wybranych tekstów źródłowych. Część katalogowa zawiera materiał archiwalny, odzwierciedla kształt wystawy o tym samym tytule, a zarazem jest przeglądem najbardziej istotnych przykładów twórczości holenderskiego i polskiego środowiska.

Publikacja towarzysząca wystawie „Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design”, 24.11.2017–25.02.2018, Muzeum Sztuki / ms1, Więckowskiego 36, Łódź

TEKSTY Theo van Doesburg / Marek Wieczorek / Michał Wenderski / Andrzej Pronaszko / Szymon Piotr Kubiak / Szymon Syrkus
PROJEKT GRAFICZNY Ryszard Bienert
WYDAWCA Muzeum Sztuki w Łodzi
MIEJSCE I ROK WYDANIA Łódź | 2017
OPRAWA I LICZBA STRON Miękka | 256
WERSJA JĘZYKOWA POL
ISBN / ISSN 978-83-63820-65-7