SPÓR. ANTOLOGIA INTERNETOWEGO ,,OBIEGU" 2004-2015

Spór. Antologia internetowego „Obiegu” 2004–2015 to czterdzieści z kilku tysięcy tekstów napisanych na przestrzeni kilkunastu lat. To, poza oczywistym wzbogaceniem wiedzy o sztuce współczesnej, możliwość poznania różnych stylów pisania o niej. 

Książka jest wyborem 40 tekstów (napisanych przez 32 autorek i autorów) z kilku tysięcy opublikowanych w „Obiegu” w latach 2004–2015. Teksty ułożone zostały  w siedem tematycznych rozdziałów poświęconych sporom o sztukę.

Autorzy i autorki tekstów:

Agata Araszkiewicz, Marek Bartelik, Łukasz Białkowski, Mateusz Maria Bieczyński, Maks Bochenek, Grzegorz Borkowski, Agata Chinowska, Ewelina Chwiejda, Łukasz Gorczyca, Mikołaj Iwański, Piotr Juszkiewicz, Tomasz Kolankiewicz, Izabela Kowalczyk, Kaja Kowalska, Wiktoria Kozioł, Marcin Krasny, Paweł Możdżyński, Magdalena Nowak, Kaja Pawełek, Roma Piotrowska, Piotr Piotrowski, Marcin Doktor Polak, Piotr Rypson, Janek Sowa, Stach Szabłowski, Kuba Szreder, Adam Szymczyk, Marek Świca,Marta Świetlik, Joanna Tokarska-Bakir, Mai Tran, Monika Weychert Waluszko, Iwo Zmyślony

Publikacja stanowi zarówno obszerny przegląd stanowisk krytycznych i stylów pisania o sztuce współczesnej, jak i propozycję uchwycenia zasadniczych jej problemów.

Marcin Krasny napisał we Wstępie: Polemiki definiowały „recenzencki” etap działalności „Obiegu” – internetowego magazynu o sztuce współczesnej w latach 2004–2015. Zdarzało się, że mniej lub bardziej surowe recenzje wystaw wywoływały otwarty sprzeciw kuratorów, którzy nie mogli się powstrzymać przed sprokurowaniem odpowiedzi, na którą z kolei odpisywał autor. Kwestie poruszane na łamach „Obiegu” bywały na tyle istotne, że wracały echem w następnych artykułach, wywiadach, esejach i felietonach, czasem latami. ()Pisane różnymi językami, różnej długości, od teoretycznych dywagacji po obrazowe prezentacje – wszystkie publikowane tu artykuły można traktować zarówno jako dokumenty pewnej epoki (która jednak przecież – pamiętajmy – nadal trwa), jak i kolejne stopnie prowadzące do zrozumienia sztuki i jej najbliższego otoczenia obecnie. ()Te spory – mamy świadomość – nie zostały definitywnie rozstrzygnięte i być może nigdy nie zostaną. Począwszy od kwestii przyczyn i skutków skandali w sztuce, przez jej wartościowanie, ciągłe analizowanie kryzysu krytyki (który – co paradoksalne – zdaniem samych krytyków ma chyba charakter permanentny), ocenianie sensu i stopnia zaangażowania sztuki w tematy polityczne, znaczenie i sposób prowadzenia instytucji oraz to, jakie miejsce zajmuje w tym wszystkim rynek sztuki – każdy z tych problemów znalazł się tutaj w odpowiednim rozdziale.

O magazynie „Obieg”

Magazyn Obieg powstał w 1987 roku jako niewielka cykliczna publikacja Akademii Ruchu. Od 1989 roku jego wydawcą jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W latach 90. Obieg ukazywał się najpierw jako drukowany miesięcznik, a potem dwumiesięcznik komentujący i współtworzący przemiany w szeroko rozumianej sztuce współczesnej. 

W 2004 roku Adam Mazur i Grzegorz Borkowski reaktywowali „Obieg” w postaci kwartalnika i serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.obieg.pl. Rok później na łamach internetowego pisma, Aleka Polis zaczęła prowadzić autorski cykl filmowy pod hasłem Obieg TV, a w 2006 częścią „Obiegu” (choć z całkowicie niezależną redakcją) stał się „Artmix”– pismo założone pięć lat wcześniej przez Izabelę Kowalczyk i Magdalenę Ujmę, dla którego najważniejszym punktem odniesienia był feminizm. W 2010 roku ukazał się ostatni papierowy numer Obiegu”, a ostatni numer pisma w wersji internetowej  pod koniec 2015 roku.

Materiały opublikowane w internetowym wydaniu Obiegu w latach 20042015 dostępne są pod adresem archiwum-obieg.u-jazdowski.pl. Wybrane teksty z tego okresu ukazały się w formie książki Spór. Antologia internetowego „Obiegu” 2004–2015.Od początku 2018 roku wszystkie drukowane wydania magazynu Obieg będą dostępne w formie cyfrowej na powstającej stronie mediateki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

PROJEKT GRAFICZNY Grzegorz Laszuk
WYDAWCA Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski