DWA TYSIĄCE. INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKIEJ URBANIZACJI W XXI WIEKU :: Łukasz Drozda

Premiera 27 marca

Polska przestrzeń zurbanizowana – bezładnie zagospodarowana, okraszona barwami elewacji z promocji w marketach budowla­nych i wszechobecnością zdezelowanych samochodów osobo­wych. Do takiej przestrzeni potrzeba przewodnika. Ponad 100 haseł odnoszących się do materialnego wymiaru przestrzeni miejskiej, procesów społecznych i ekonomicznych pozwoli lepiej poruszać się w zawiłościach rodzimej urbanizacji. Leksykon uka­zuje się w 15. rocznicę uchwalenia Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Łukasz Drozda – politolog i urbanista. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-­Społecznym SGH, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Leśnego SGGW. Bada zjawiska konfliktowe towarzyszące procesowi społecznego wytwarzania przestrzeni. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-­Amerykańskiej Fundacji Wolności. Opublikował: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017). 
AUTOR/ZY Łukasz Drozd
PROJEKT GRAFICZNY Grzegorz Laszuk, Anna Hegman
ILUSTRACJE Karolina Wojciechowska
WYDAWCA Fundacja Bęc Zmiana
SERIA WYDAWNICZA Kieszonkowa
MIEJSCE I ROK WYDANIA Warszawa | 2018
OPRAWA I LICZBA STRON Miękka | 244
ISBN / ISSN 978-83-62418-85-5