BADANIA WIZUALNE W DZIAŁANIU. ANTOLOGIA TEKSTÓW :: Red. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, Marek Krajewski

  NAKŁAD WYCZERPANY

  40,00 zł

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Nie jest to jedna z wielu książek o kulturze wizualnej „w ogóle”, lecz zbiór tekstów, w którym przykłady konkretnych badań ilustrują, po co i w jaki sposób wykorzystywać obraz w analizach życia społecznego, zarówno jego uniwersalnych, jak i współczesnych problemów – nowych mediów, nierówności, zmiany społecznej, wiedzy, zdrowia i choroby, miasta, tożsamości. Wspólnym mianownikiem jest tu badanie społeczeństwa za pomocą tego, co wizualne, naoczne i zapośredniczone przez różnorodne technologie rejestracji i emisji obrazów.

  Publikacja zawiera teksty dotychczas niepublikowane w Polsce, między innymi: John Berger, Zrozumieć fotografię; Marisol Clark Ibáñez, Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficzego; Elizabeth Edwards, Janice Hart, Fotografie jako przedmioty; John Grady, Obrazy reklamowe jako wskaźniki; Hubert Knoblauch, Performans wiedzy: wskazywanie i wiedza w prezentacjach powerpoint; Sarah Pink, Uruchamiając etnografię wizualną; Michael Rich, Richard Chalfen, Astma w słowach i obrazach. Narracje wizualne jako środek diagnozy, prewencji i terapii chorób przewlekłych; Dirk Vom Lehn, Christian Heath, Odkrywanie wystaw: wideoanaliza interakcji w muzeach i centrach nauki.


  MACIEJ FRĄCKOWIAK (ur. 1985) – socjolog, zajmuje się obrazem, próbuje go traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor wystaw, wystąpień i tekstów z tej dziedziny, publikowanych m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej” oraz „Studiach Socjologicznych”. W Instytucie Socjologii UAM bada współczesne strategie interwencji socjologicznej. Uczestnik i współkoordynator projektów Niewidzialne miasto, Kwestionariusz Kultury Wizualnej i Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania w kulturze. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Rodziny Kulczyków.

  KRZYSZTOF OLECHNICKI (ur. 1969) – doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii UMK, kierownik Zakładu Badań Kultury. Interesuje się socjologią i antropologią obrazu, antropologią społeczną, socjologią religii oraz nowymi ruchami społecznymi. Redaktor pisma „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu”. Autor wielu książek i artykułów.

   

  MAREK KRAJEWSKI – socjolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Socjologii). Autor licznych książek i artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki. Pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto” (www.niewidzialnemiasto.pl).


  REDAKCJA | EDITINGMaciej Frąckowiak / Krzysztof Olechnicki / Marek Krajewski
  TEKSTY | TEXTSJohn Berger, Marisol Clark Ibáñez, Elizabeth Edwards, Janice Hart, John Grady, Hubert Knoblauch, Sarah Pink, Michael Rich, Richard Chalfen, Dirk Vom Lehn, Christian Heath
  WYDAWCA | PUBLISHERFundacja Bęc Zmiana
  WSPÓŁWYDAWCA | CO-PUBLISHERNarodowy Instytut Audiowizualny / Instytut Socjologii UAM
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2011
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 555
  ISBN / ISSN978-83-62418-08-4