WOJCIECH ZAMECZNIK FOTO-GRAFICZNIE :: Red. Karolina Ziębińska-Lewandowska, Karolina Puchała-Rojek

  Katalog Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie towarzyszący wystawie w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki to pierwsza tak znacząca publikacja, która przybliża twórczość jednego z najważniejszych polskich projektantów drugiej połowy XX wieku, wybitnego przedstawiciela polskiej szkoły plakatu.

  Ten produkt nie jest już w magazynie

  120,00 zł

  REDAKCJA:
  Karolina Ziębińska-Lewandowska, Karolina Puchała-Rojek
  PROJEKT GRAFICZNY:
  Anna i Magdalena Piwowar
  WYDAWCA:
  Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
  Fundacja Archeologia Fotografii
  Warszawa
  2015
  OPRAWA:
  Twarda + obwoluta
  LICZBA STRON:
  341/w tym 283 ilustracj/
  NAKŁAD: 
  600 egz.
  WERSJA JĘZYKOWA:
  Pol / english

  Katalog Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie towarzyszący wystawie w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki to pierwsza tak znacząca publikacja, która przybliża twórczość jednego z najważniejszych polskich projektantów drugiej połowy XX wieku, wybitnego przedstawiciela polskiej szkoły plakatu.
  W książce — obok reprodukcji większości prac prezentowanych na wystawie w Zachęcie — znalazły się teksty ukazujące w szerszym kontekście twórczość Wojciecha Zamecznika. Katarzyna Jeżowska przybliża najważniejsze jego realizacje w zakresie wystawiennictwa, a Marcin Lachowski pisze o wczesnym okresie projektowania graficznego Zamecznika. Znaczącym elementem publikacji jest wzbogacone o cytaty z prasy kalendarium autorstwa Agnieszki Szewczyk, a także wywiad z synem artysty, Juliuszem Zamecznikiem.  Ponadto w katalogu znalazł się tekst współredaktorki książki, Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej sytuujący twórczość Zamecznika na tle nurtu nowoczesności obecnej w polskiej sztuce lat 50., esej Julie Jones pokazujący fotograficzną twórczość Zamecznika w kontekście sztuki francuskiej i szwajcarskiej oraz tekst drugiej redaktorki tomu, Karoliny Puchały-Rojek, dotyczący rodzinnych i podróżniczych fotografii Wojciecha Zamecznika.

  Projekt współfinansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa

  The catalogue Wojciech Zamecznik. Photo-graphic that accompanies the artist’s exhibition at Zacheta - National Gallery of Art is the first such important publication to explore the work of one of the most significant Polish designers of the second half of the 20th Century and an outstanding representative of the Polish Poster School. Besides reproductions of most of the works displayed at the exhibition, the book also features a number of texts that throw a wider spotlight on Wojciech Zamecznik’s extensive body of work.
  Katarzyna Jeżowska presents in detail the artist’s most important projects in the field of exhibition design, while Marcin Lachowski writes about Zamecznik’s early period of graphic design. A significant element of the catalogue is also constituted by the calendar of the artist’s life, enriched with press quotes prepared by Agnieszka Szewczyk and an interview with the artist's son, Juliusz Zamecznik. Additionally, the book contains a text by its co-editor Karolina Ziębińska-Lewandowska, who situates Zamecznik’s works within the context of the modernism that was strongly present in the Polish art of the 50s, and an essay by Julie Jones, in which she presents Zamecznik’s photographic works in the context of French and Swiss art. The book is completed by a text from the second editor of the catalogue, Karolina Puchała-Rojek, that deals with Wojciech Zamecznik’s family and travel photographs.

  Edited by: Karolina Ziębińska-Lewandowska, Karolina Puchała-Rojek
  Graphic design: Anna i Magdalena Piwowar
  Publishers: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki / Fundacja Archeologia Fotografii