ODUCZYĆ SZTUKI. METODA PEDAGOGICZNA LEONA TARASIEWICZA NA TLE TRADYCJI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU MALARSTWA ASP W WARSZAWIE :: Jakub Banasiak

Dostępny

39,00 zł

Książka Jakuba Banasiaka to pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące metody pedagogicznej Leona Tarasewicza. Artysta ten nauczał na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w latach 1996–2009, prowadząc najpierw Pracownię Gościnną, później pracownię dyplomującą. W 2009 roku odszedł na nowo powstały Wydział Sztuki Mediów, gdzie do dziś prowadzi Pracownię Przestrzeni Malarskiej.

Tarasewicz zrewolucjonizował nauczanie malarstwa, redefiniując wszystkie ćwiczenia uchodzące za fundament dydaktyki tego przedmiotu: studium postaci, martwą naturę i plener. Wychodząc z założenia, że ucząc sztuki w tradycyjnej formule, naucza się jedynie minionych konwencji artystycznych, wypracował metodę „oduczania sztuki”, czyli odzwyczajania studentów od przyjętych powszechnie formuł obrazowania. W konsekwencji umieścił dydaktykę w kontekście życia artystycznego rozgrywającego się poza Akademią, negując tym samym podstawową zasadę dydaktyki na Wydziale Malarstwa – autonomię (zarówno medium, jak i instytucji). 
Książka zawiera drobiazgową rekonstrukcję poszczególnych elementów metody pedagogicznej Tarasewicz, a także jej genezę i skutki zarówno dla Wydziału Malarstwa, jak i jego własnej praktyki dydaktycznej. Oduczyć sztuki nie ucieka jednak do próby krytycznej analizy opisywanego fenomenu – pracując nad książką, autor rozmawiał zarówno ze zwolennikami, jak i krytykami realizowanej przez Tarasewicza metody. Analizę metody pedagogicznej Tarasewicza poprzedza omówienie tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa od czasów powojennych do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jak pokazuje autor, był to okres, w którym doktryna kapistowska była utrwalana nie tylko w dydaktyce, ale także w instytucjonalnej strukturze Wydziału. Książka zawiera kilkadziesiąt niepublikowanych, kolorowych ilustracji, indeks nazwisk oraz obszerną bibliografię.
 
Prof. Maria Poprzęcka w recenzji książki napisała:
„Rozprawa Jakuba Banasiaka w swojej głębokiej warstwie jest namysłem nad podstawowym problemem nauczania akademickiego: jak uczyć sztuki i po co? Jako taka, powinna stać się ważną i wartościową lekturą dla artystów-dydaktyków, studentów szkół artystycznych, historyków i krytyków sztuki, wreszcie wszystkich zainteresowanych życiem artystycznym”.
    

JAKUB BANASIAK (ur. 1980) - historyk i krytyk sztuki, asystent w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor licznych recenzji, esejów i wywiadów. Ostatnio opublikował książki Rewolucjoniści są zmęczeni (2009) oraz Zmęczeni rzeczywistością (2009).
AUTOR/ZY | AUTHOR/SJakub Banasiak
WYDAWCA | PUBLISHERFundacja Kultura Miejsca
WSPÓŁWYDAWCA | CO-PUBLISHERAkademia Sztuk Pięknych w Warszawie
MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa| 2016
OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 496
PAPIER | PAPERPanta Attica 70 g/m²
FORMAT | SIZE160 x 235 mm
ISBN / ISSN978-83-64986-20-8 / 978-83-65455-05-5