SZTUCZNE PIEKŁA SZTUKA PARTYCYPACYJNA I POLITYKA WIDOWNI :: Claire Bishop

  Dostępny

  39,00 zł

  Autorka:
  Claire Bishop
  Wstęp:
  Karol Sienkiewicz
  Posłowie:
  Joanna Warsza
  Tłumaczenie:
  Jacek Staniszewski


  Wydawnictwo:
  Fundacja Bęc Zmiana
  Warszawa
  2015


  Oprawa:
  Miękka
  Liczba stron:
  504
     “Sztuka wizualna w przestrzeni społecznej jest w stanie urzeczywistnić to, co wydaje się nie do pomyślenia: eksperymentalne projekty zbyt perwersyjne lub idiosynkratyczne, by mogły je wcielać w życie instytucje polityczne albo oświatowe. Artysta, niczym koń trojański, może wykorzystywać domniemaną apolityczność sztuki, by podważać istniejący ład instytucjonalny”
  – mówi Claire Bishop w rozmowie z Magdą Szalewicz (NN6T #102).

  W książce Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, która ukaże się w grudniu nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana, Bishop opisuje początki, rozwój i upadek sztuki społecznie zaangażowanej – od futuryzmu i dadaizmu, przez Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną, po prace Thomasa Hirschhorna, Tanii Bruguery czy Pawła Althamera. Szeroko dyskutowanemu tekstowi brytyjskiej krytyczki sztuki w polskim wydaniu towarzyszyć będzie wstęp Karola Sienkiewicza oraz posłowie Joanny Warszy.