WOJCIECH BRUSZEWSKI :: ACROSS REALITIES

  Dostępny

  49,00 zł

  Autorzy:
  David Crowley, Marika Kuźnicz, Michał Libera, Łukasz Mojsak, Daniel Muzyczak, Mike Sperlinger
  Tłumaczenia:
  Łukasz Mojsak, Paulina Piotrowska-Motyka, Jakub Zgierski
  Projekt graficzny:
  Magdalena Frankowska, Artur Frankowski,
  Fontarte /www.fonrarte.com/

  Wydawca:
  Fundacja Arton
  2014

  Liczba stron:
  176
  Oprawa:
  Miękka
  Wersja językowa:
  pl/eng/de
     Najnowsza publikacja Fundacji Arton poświęcona jest twórczości Wojciecha Bruszewskiego (1947 - 2009). Publikacja jest próbą współczesnej rewizji i reinterpretacji dorobku wszechstronnego artysty, którego prace  tworzone w latach 70. znajdują się w Repozytorium Fundacji Arton i stały się materiałem wyjściowym do krytycznej analizy.
  Bruszewski był artystą multimedialnym. Posługiwał się fotografią, filmem, video, tworzył przestrzenne instalacje i grafiki komputerowe. Był współzałożycielem grupy Zero-61 (1965-1968) oraz Warsztatu Formy Filmowej działającego w Łodzi (1970-1977).
  “Across realities” zawiera eseje kuratorów i teoretyków sztuki: Davida Crowleya, Mariki Kuźmicz, Michała Libery, Łukasza Mojsaka, Daniela Muzyczuka i Mikea Sperlingera, którzy poddali szczególnie wnikliwej analizie połączenia między wizualnymi i dźwiękowymi komponentami filmów autora.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego