WOJCIECH BRUSZEWSKI :: ACROSS REALITIES

Autorzy:
David Crowley, Marika Kuźnicz, Michał Libera, Łukasz Mojsak, Daniel Muzyczak, Mike Sperlinger
Tłumaczenia:
Łukasz Mojsak, Paulina Piotrowska-Motyka, Jakub Zgierski
Projekt graficzny:
Magdalena Frankowska, Artur Frankowski,
Fontarte /www.fonrarte.com/

Wydawca:
Fundacja Arton
2014

Liczba stron:
176
Oprawa:
Miękka
Wersja językowa:
pl/eng/de
 



Najnowsza publikacja Fundacji Arton poświęcona jest twórczości Wojciecha Bruszewskiego (1947 - 2009). Publikacja jest próbą współczesnej rewizji i reinterpretacji dorobku wszechstronnego artysty, którego prace  tworzone w latach 70. znajdują się w Repozytorium Fundacji Arton i stały się materiałem wyjściowym do krytycznej analizy.
Bruszewski był artystą multimedialnym. Posługiwał się fotografią, filmem, video, tworzył przestrzenne instalacje i grafiki komputerowe. Był współzałożycielem grupy Zero-61 (1965-1968) oraz Warsztatu Formy Filmowej działającego w Łodzi (1970-1977).

“Across realities” zawiera eseje kuratorów i teoretyków sztuki: Davida Crowleya, Mariki Kuźmicz, Michała Libery, Łukasza Mojsaka, Daniela Muzyczuka i Mikea Sperlingera, którzy poddali szczególnie wnikliwej analizie połączenia między wizualnymi i dźwiękowymi komponentami filmów autora.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego