CENZURA W SZTUCE POLSKIEJ PO 1989 ROKU:: T. 1 - Aspekty prawne:: T. 2 - Artyści, sztuka i polityka:: Jakub Dąbrowski:: Anna Demenko

  Dostępny

  56,00 zł

  Autor:
  Jakub Dąbrowski
  Anna Demenko

  Wydawnictwo:
  Fundacja Kultura Miejsca
  Warszawa
  2014
  Oprawa:
  Miękka
  Liczba stron:
  Tom 1 :: 776
  Tom 2 :: 424

  Dwutomowa Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku to pierwsze opracowanie, które w sposób kompleksowy analizuje problematykę ograniczenia wolności ekspresji artystycznej w III Rzeczypospolitej. Tom pierwszy zawiera analizę problematyki wolności artystycznej wypowiedzi w polskim systemie prawnym, na tle kontekstu międzynarodowego. Tom drugi jest próbą narratywizacji dziejów cenzury w sztuce polskiej po 1989 r. Na podstawie zgromadzonego materiału faktograficznego autor wychwytuje charakterystyczne jakościowe i ilościowe cechy badanego w czasie zjawiska. Swoje rozważania wpisuje w szerszy kontekst społeczny, polityczny, artystyczny i medialny, jednocześnie wskazuje na symboliczne przełomy, precedensy, ciągi lub korelacje wydarzeń. Książkę zamyka spis wypadków cenzorskich.