CENZURA W SZTUCE POLSKIEJ PO 1989 R. - T. 1-2 :: Jakub Dąbrowski / Anna Demenko

Dostępny

56,00 zł

TOM 1 - Cenzura w sztuce polskiej po 1989 r. Aspekty prawne

TOM 2 - Cenzura w sztuce polskiej po 1989 r. Artyści, sztuka i polityka 

Dyptyk książkowy Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku to pierwsze opracowanie, w którym w sposób kompleksowy poddano analizie problematykę ograniczania wolności ekspresji artystycznej w III RP. Publikacja obejmuje dwa uzupełniające się ujęcia – prawne oraz historyczne (z uwzględnieniem politycznych i społecznych aspektów zjawiska).

Pierwszy tom łączy refleksję z zakresu różnych obszarów badawczych, przede wszystkim prawa oraz teorii i historii sztuki. Takie bezprecedensowe ujęcie umożliwia nowe spojrzenie na podejmowaną problematykę oraz ułatwia kompetentne formułowanie wniosków. Tom obejmuje m.in. rozważania nad znaczeniem sztuki w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności karnej oraz szczegółową analizę wybranych regulacji prawnokarnych, które najczęściej stają się przyczyną konfliktów między działalnością artystyczną a prawem. Autorzy, uwzględniając specyfikę artystycznej wypowiedzi, wzbogacają perspektywę dogmatyczną o odniesienia do konkretnych kazusów.

W tomie drugim autor poddaje krytyce problematykę immunitetu artystów i sztuki, a następnie podejmuje próbę narratywizacji dziejów cenzury w sztuce polskiej w latach 1989–2010. Na podstawie zgromadzonego materiału faktograficznego wychwytuje charakterystyczne jakościowe i ilościowe aspekty badanego zjawiska. W opisy cenzorskich przypadków wplata analizy porównawcze, wskazuje precedensy, symboliczne przełomy, ciągi lub korelacje wydarzeń, podkreśla także ich implikacje prawne (uwzględniając ustalenia z tomu pierwszego). W szczegółowy sposób omówiona została sprawa Doroty Nieznalskiej. Narracji historycznej towarzyszy, oparta głównie na prasie codziennej, refleksja nad polskim dyskursem medialnym o sztuce współczesnej. Książkę zamyka spis wypadków cenzorskich.

W książce opisane i przeanalizowane zostały także procesy „o sztukę”, wśród których najwięcej uwagi poświęcono sprawom Adama „Nergala” Darskiego oraz Krzysztofa Kuszeja. W uzupełnieniu zarysowano szersze, międzynarodowe tło prawnej ochrony wolności wypowiedzi artystycznej – zwłaszcza w sytuacjach konfliktu z wolnością religijną.

JAKUB DĄBROWSKI (ur. 1977), absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył staże w Tate Modern Gallery oraz Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa.

ANNA DEMENKO (ur. 1978), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Prawnych na Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych broniąc na Wydziale Prawa i Administracji UAM dysertację poświęconą zagadnieniom transgranicznego postępowania karnego. Adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Od 2007 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

REDAKCJA | EDITINGJakub Dąbrowski / Anna Demenko
WYDAWCA | PUBLISHERFundacja Kultura Miejsca
MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2014
OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | T. 1 - 776 / T. 2 - 424
ISBN / ISSN978–83–64986–04–8 / oba tomy