RAUSZ KINETYCZNY. ANIMACJA BEZKAMEROWA ANTONISZA JAKO PROJEKT POLITYCZNY :: Ewa Borysiewicz

  Dostępny

  32,00 zł

  Autor:
  Ewa Borysiewicz
  Wydawca:
  Stowarzyszenie 40000 Malarzy
  Współwydawca:
  Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
  Warszawa 
  2013
  Liczba stron:
  176
  Oprawa
  miękka 
   
  Twórczość Juliana Józefa Antoniszczaka analizowano dotąd w wąskim kontekście animacji bezkamerowej, skupiając się na rozstrzygnięciach formalnych i zagadnieniach technicznych. Rausz kinetyczny Ewy Borysiewicz wpisuje dorobek artysty w zupełnie nowe ramy teoretyczne, w których drobiazgowa rekonstrukcja metody twórczej Antonisza jest jedynie punktem wyjścia do dalszych rozważań. Odnosząc się zarówno do tradycji kina non-camerowego, jak i ustaleń współczesnych teoretyków kultury (Todd McGowan, Jacques Rancière), Borysiewicz rozpoznaje twórczość Antonisza jako głęboko i świadomie polityczną. W tym ujęciu non-camera jest narzędziem kontestacji, środkiem kwestionującym zasady widzialności i niewidzialności narzucone przez komunistyczne władze.
   
  Celem Antonisza – pisze autorka – stało się rozbicie reguły pozoru i ujawnienie istnienia fałszywej wspólnoty poprzez artystyczną aktywizację wyobcowanego widza i zaoferowanie mu możliwości przeobrażenia życia codziennego. Zamierzone przez artystę upowszechnienie animacji bezkamerowej oznaczałoby nie tylko renesans kina w jego esencjalnej formie, ale również odrodzenie intymnej, cielesnej więzi między dziełem a publiką.
  W pejzażu artystycznym Polski lat 70. i 80. ubiegłego wieku byłaby to iście rewolucyjna idea.
   
  EWA BORYSIEWICZ (ur. 1985) – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, członkini zespołu kuratorskiego pod kierunkiem Andy Rottenberg pracującego nad wystawą Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce (Martin-Gropius-Bau, 2011), współkuratorka wystawy Kilka praktycznych sposobów na przedłużenie sobie życia (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2013). Pracuje w Instytucie Adama Mickiewicza.