LOVE BOOK :: Aneta Grzeszykowska

  Dostępny

  Uwaga: Ostatnia sztuka!

  69,00 zł

  KONCEPCJA KSIĄŻKI:
  Aneta Grzeszykowska
  TEKSTY:
  Krzysztof Pijarski,
  Walter Seidl
  PROJEKT GRAFICZNY:
  Michał Kaczyński


  WYDAWCA:
  Fundacja Raster
  Kunstverein Gottingen
  Warszawa
  2011


  OPRAWA:
  Miękka
  LICZBA STRON: 
  143


  Pierwsze monograficzne ujęcie twórczości Anety Grzeszykowskiej opatrzone esejami Krzysztofa Pijarskiego i Waltera Seidla z bogatym, nieortodoksyjnie ułożonym przez samą artystkę materiałem ilustracyjnym.

  Przy pierw­szym kon­tak­cie ze sztuką Anety Grzeszykow­skiej trudno uniknąć swoistego efektu powierzch­niowego – narzucającego się prze­konania, że istota tych prac tkwi w ich zewnętrznej war­stwie oraz że wzrok jest uprzywilejowanym zmysłem ich recep­cji. Jednak nic bar­dziej myl­nego: dopiero po chwili musimy zdać sobie sprawę, że prak­tyka artystyczna Grzeszykow­skiej nie ma w sobie wiele z post­moder­nistycz­nej zabawy obrazami (nawet w jej krytycz­nym rozumieniu), lecz że jest pod­szyta czymś ciem­niej­szym, jakimś niepokojącym pęknięciem każącym szukać sensu nie na samej powierzchni obrazów, ale właśnie w miej­scach jej nieciągłości, tam gdzie owo pod­szycie ujaw­nia swoją obecność, naznaczając ich zmysłową naoczność piętnem niesamowitego.

  Krzysz­tof Pijar­ski (frag­ment eseju z książki)