ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA WŁADZY PUBLICZNEJ WZGLĘDEM OBYWATELI :: Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński

  Dostępny

  45,00 zł

  Autorzy:
  Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński
  Wydawnictwo:
  Drugie
  Warszawa
  2015
  Liczba stron:
  298
   

   
  Celem publikacji jest rzucenie światła na praktyczną skuteczność aktualnie obowiązujących procedur służących uzyskaniu odszkodowania za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej. Przeprowadzone badania wyróżnia nowatorskie podejście – zastosowano metodę empiryczną (badań ankietowych i wywiadu pogłębionego na sędziach oraz urzędnikach administracji, a także wnikliwych studiów nad orzecznictwem sądów niższej instancji). Książka skierowana jest więc nie tylko do przedstawicieli środowisk akademickich, lecz także praktyków prawa i, przede wszystkim, samych poszkodowanych. Ponadto, ze względu na fakt, iż kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej pozostaje w bliskim związku z ochroną konstytucyjnych praw i wolności – może okazać się interesująca dla organizacji pozarządowych, publicystów oraz innych obserwatorów polskiego życia publicznego.

  Fragment do czytania ++ TU
   

   

  Krzysztof Koźmiński - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z uznaną warszawską kancelarią prawną. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym oraz administracyjnym. Ekspert organizacji pozarządowych. Pełni funkcję prezesa Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, której jest także fundatorem. Publikuje na blogu Fundacji – www.blog.lpig.pl. Do obszarów jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia na pograniczu teorii i filozofii prawa oraz prawa publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem problemu wykładni prawa, niepozytywistycznych kierunków w prawoznawstwie, polityki prawa oraz szeroko rozumianej legisprudencji).

  Michał Jabłoński
  - doktor nauk prawnych, adwokat. Od 2009 roku prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo współpracuje z jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce, gdzie praktykuje od 6 lat, zajmując się praktyką sporów administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, której jest także fundatorem. W Fundacji odpowiada m.in. za nadzór nad realizacją projektów badawczych oraz strategię Fundacji. Ponadto publikuje na jej blogu – www.blog.lpig.pl.