SIEĆ - SZTUKA DIALOGU / NET - ART OF DIALOGUE

  Dostępny

  65,00 zł

  Wydawca:
  Fundacja Profile

  Liczba stron:
  223
  Ilustracje:
  kolorowe
  Wersja językowa:
  polsko-angielska
   


  Książka ta jest pierwszym opracowaniem zawierającym wybór prac oraz korespondencję artystów uczestniczących w Sieci. Zawiera także dokumentację dwóch pokazów zbiorów z roku 1972 oraz pierwszej po 40 latach wystawy zorganizowanej w Fundacji Profile.
  Projekt Sieci należał do najważniejszych inicjatyw sztuki awangardowej lat siedemdziesiątych XX wieku, w której uczestniczyli artyści z różnych stron świata. Idea Sieci została sformułowana w 1971 przez artystę Jarosława Kozłowskiego oraz historyka i krytyka Andrzeja Kostołowskiego. W manifeście rozesłanym do ok. 350 artystów i krytyków z Polski i ze świata zachęcali oni do współpracy i wolnej wymiany faktów artystycznych.
  Sieć kontaktów rozwijanych pomiędzy artystami niezależnie od struktur instytucjonalnych i barier politycznych rozrastała się na fali konceptualizacji sztuki, zainteresowań sztuką poczty i popularności haseł antysystemowych. Idea wolnego obiegu, dialogu i decentralizacji stanowiła artystyczną alternatywę wobec politycznego i ideologicznego zamknięcia polskiej kultury przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wbrew geopolitycznym podziałom na Wschód i Zachód Sieć rozprzestrzeniała się poprzez wymianę pomiędzy artystami z Europy Wschodniej i Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Anarchizująca idea Sieci była wyzwaniem zarówno dla politycznego status quo Europy Wschodniej, jak i dla rynkowych mechanizmów sceny artystycznej Zachodu.