KRESKA TEORIA PISMA :: Gerrit Noordzij

Gerrit Noordzij ogłosił swoją teorię pisma w 1982 roku w niewielkiej broszurze pt. The stroke of the pen. Fundamental aspects of western writing. W 1985 roku opublikował książkę De Streek. Theorie van het schrift [Kreska. Teoria pisma]. Wydanie angielskie pt. The Stroke. Theory of Writing, będące podstawą niniejszego przekładu, opublikowano w 2005 roku. Kreska zmieniła spojrzenie na pismo i na nowo połączyła światy liter pisanych i liter typograficznych, które od momentu wynalezienia druku zostały od siebie oderwane. Teoria Gerrita Noordzija odnosi się do każdego pisma, niezależnie od narzędzi, za pomocą których powstało. Autor zaczyna od podstaw – światła w literach i pomiędzy nimi – po czym krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób można kształtować pociągnięcia tworzące znak. Zarysowując tło historyczne i kulturowe, analizuje cechy liter i pokazuje, że każda litera ma w sobie coś „pisanego” niezależnie od techniki jej wytworzenia. Dzięki mocnej podbudowie teoretycznej Kreska ma nieocenioną wartość praktyczną, zdecydowanie wykraczającą poza proste podręcznikowe porady.

„Nigdy jeszcze nie spotkałem – i to w jednym krótkim tekście – tak wielu istotnych spostrzeżeń na temat tajników władania piórem i samego procesu pisania. Nikt, kto podejmuje refleksję nad tym zagadnieniem, nie może pominąć książki Noordzija”.
 - Jost Hochuli, „Typografische Monatsblätter
GERRIT NOORDZIJ jest jednym z najbardziej znaczących holenderskich grafików i projektantów pism. W latach 1960-1990 był wykladowcą Królewskiej Akademii Sztuk Pieknych w Hadze i twórcą kursu projektowania krojów pisma.Jest atorem wielu publikacji, a najważniejsze spośród nich to biuletyny Letterletter [wznowione w 2000 roku w formie książkowej] oraz De handen van de zeven zusters [2000].
AUTOR/ZY Gerrit Noordzij
TŁUMACZENIE Magdalena Komorowska
WYDAWCA Wydawnictwo D2D.Pl
MIEJSCE I ROK WYDANIA Kraków 2014
OPRAWA I LICZBA STRON Miękka 88
ISBN / ISSN 978-83-927308-8-0