DIZAJN DLA REALNEGO ŚWIATA. ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA I ZMIANA SPOŁECZNA :: Victor Papanek

  Dostępny

  59,00 zł

  Dizajn dla realnego świata, napisany w latach 70. XX w. jako manifest świadomego projektowania przedmiotów użytkowych, był jednym z pierw­szych głosów wzywających projektantów do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za wizualny, ale również ekologiczny i społeczny aspekt tworzonych przez siebie produktów.

  Victor Papanek, wybitny projektant i nauczyciel, prezentuje w książce klarowną wizję dizajnu, jako dziedziny nastawionej na rozwiązywanie prob­lemów – dziedziny, która odpowiada na realne zapotrzebowanie różnych grup społecznych i w sposób kompleksowy wpływa na jakość ich życia.

  Papanek uwrażliwia projektantów na najważniejsze problemy społeczne, a także inspiruje ich do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, używając przy tym prowokacyjnego i pełnego anegdot stylu. Jego książka nie jest jednak pozycją, która zainteresuje wyłącznie profesjonalnych dizajnerów. Ostra krytyka nieprzemyślanych czy wręcz szkodliwych produktów i ich twórców, a także ogólna ocena współczesnej kultury materialnej, uświada­miają nam nie tylko fakt, że wszyscy jesteśmy otoczeni przez efekty pracy projektantów i ponosimy konsekwencje ich działalności, ale też, że na nas, jako konsumentach, spoczywa również część winy za degradację środowiska i powinniśmy nauczyć się dokonywać świadomych wyborów dotyczących naszego otoczenia.

  AUTOR/ZY | AUTHOR/SVictor Papanek
  TŁUMACZENIE | TRANSLATIONJoanna Holzman
  WYDAWCA | PUBLISHERWydawnictwo Recto Verso
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONŁódź | 2012
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 368
  ISBN / ISSN978-83-930270-7-2