RZUT +3 :: EKSPERYMENT [KWARTALNIK ARCHITEKTONICZNY]

Dostępny

10,00 zł

Wydawca:
Fundacja Elewacja
2014

Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
76Eksperyment jest wydarzeniem i narzędziem tradycyjnie kojarzonym z naukami ścisłymi, ale binarny podział na humanistykę i obiektywną naukę bardzo łatwo jest zakwestionować. W dobie modeli agentowych rezultat badań stał się coraz bardziej przewidywalny, ale nadal wynika z subiektywnych założeń przyjętych przez inicjatora. Postęp w architekturze, lokującej się na pograniczu inżynierii, sztuki i nauk społecznych, w dużej mierze dokonał się dzięki ryzykownym ideom, które w różnym stopniu i z różnymi wynikami wypróbowywane były na ludziach.

W trzecim numerze kwartalnika RZUT podjęliśmy próbę opisania zarówno pomyślnych, jak i skrajnie nieudanych eksperymentów na polu architektury. Prześledziliśmy rolę błędów, ambicji i szaleństw w powstawaniu utopii i dystopii. Skupiliśmy się nie tylko na obiektach zrealizowanych, ale także na budynkach niezbudowanych i nie do zbudowania, architekturze papierowej i cyfrowej oraz na ruchach i twórcach awangardowych, którzy odwrócili się od rynku w stronę poszukiwań alternatywnych rozwiązań i środków komunikacji z użytkownikiem. W gronie badaczy historii, współczesności i przyszłości eksperymentu znaleźli się autorzy prezentujący pozornie odległe podłoża i punkty widzenia - kulturoznawcy, historycy, socjolodzy, antropolodzy i architekci. Całości dopełniają wywiady i recenzje tekstów związanych z tematem numeru. Rozpoczynamy także nowy dział, który, mamy nadzieję, stanie się również częścią kolejnych numerów - ankietę. RZUT - Ten eksperyment dopiero się zaczyna.