LEARNING FROM WARSAW :: Red. Nele Dechmann / Nicola Ruffo / Agnieszka Sosnowska

  NAKŁAD WYCZERPANY

  49,00 zł

  Czy możemy się nauczyć czegoś od Warszawy?  Czy to wzloty i upadki różnych ideologii, przecinających się w jednej przestrzeni, są dla nas tak fascynujące? Warszawa jako miasto, na którego charakterystykę składają się różne warstwy czasu i różne ideologie, to bez wątpienia interesujący materiał poznawczy. Dwadzieścioro artystek i artystów, myślicieli i myślicielek ze Szwajcarii oraz Polski, zainspirowanych słynną książką o architekturze „Learning from Las Vegas” badało Warszawę, by w ramach tej publikacji w zwięzłej formie podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z miastem.

  Projekt „Learning from Warsaw” był realizowany w ramach rezydencji Kunstverein Zurich w A-I-R Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Otworzył nowy sposób działalności programu rezydencyjnego, wprowadzając eksperymentalny model instytucji-w-rezydencji, który angażuje nie tylko artystów oraz kuratorów, ale instytucję czy przestrzeń dla kultury rozumianą jako niezależną jednostkę określoną poprzez specyfikę prowadzonego programu. Projekt realizowany we współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia oraz dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa oraz Stadt Zürich.


  The city of Warsaw is interesting reading material, which is characterized by different times and ideologies. The urban structure seems to consist of contradictions on every level. The city was rebuilt from the scrap many times. Every time another storyline was used. The contradictions are representing the disruptive Polish history and you can see the manifestation of it on many levels. In Warsaw, main epochs are shaken together like in a vodka sour.

  Inspired by the classic architecture book, Learning from Las Vegas, 20 artists and thinkers from Switzerland and Poland explored Warsaw. While Robert Venturi and Denise Scott Brown were analysing Las Vegas through photographs, the book looks at the polish capital with the means of artistic tools. It’s definitely a look with a fresh mind on this city. Some authors are just visitors for some days, others are writing on their field of expertise. Learning from Warsaw consists of an outside and inside view. The Lessons are considered as a collection of ideas, experiences, memories or theories of this city. Together, they give a realm of stories about Warsaw’s contemporary state of mind.

  REDAKCJA | EDITINGNele Dechmann / Nicola Ruffo / Agnieszka Sosnowska
  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNAtlas Studio
  WYDAWCA | PUBLISHERCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  WSPÓŁWYDAWCA | CO-PUBLISHERKodoji Press
  PARTNER | PATRONFundacja Bęc Zmiana
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2013
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 96
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONENG